zakres pracy

 

ZAJECIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ:

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka, gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji.

RODZAJE TRUDNOŚCI I PROBLEMÓW DZIECI:

 • są zbyt ruchliwe, nadaktywne

 • są zbyt powolne, nieśmiałe, wyciszone

 • unikają zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli; cierpią na chorobę lokomocyjną

 • są mało sprawne ruchowo, mają trudności z jazdą na rowerze

 • mają problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie butów)

 • częściej niż inne dzieci przewracają się,upuszczają lub psują zabawki

 • unikają zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby)

 • mają trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)

 • mają opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy

 • mają kłopoty z czytaniem i pisaniem

 • mają trudności z koncentracją uwagi

 • nie chcą jeść albo jedzą w sposób nieuważny, brudząc ubranie

 • negatywnie reagują na pewne bodźce dotykowe, nie lubią mycia włosów, czesania, obcinania paznokci

 • unikają określonych materiałów, nie lubią chodzić boso

NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSYCHOLOG DZIECIECY:

 • PSYCHODIAGNOZA DZIECI

 • PSYCHODIAGNOZA  DOROSŁYCH

 • PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA

 • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA  (PROBLEMY ROZWOJOWE, DEPRESCJE)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASAŻE:

 • LOMI LOMI NUI ( MASAŻ HAWAJSKI)

 • AJURWEDYJSKI (MEDYCYNA STAROHINDUSKA)

 • REFLUKSJOLOGIA STÓP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSYCHOLOG:

 • DIAGNOZA

 • NLP

 • ROZWÓJ INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

 • RACJONALNE METODY ZACHOWANIA

 • KOMUNIKACJA INDYWIDUALNA

 • KOMUNIKACJA GRUPOWA

 • PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ DYSFUNKCYJNYCH

 • TERAPIA SYSTEMOWA

 • PRACA Z OFIARAMI PRZEMOCY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSYCHONEUROLOG:

 • ĆWICZENIA PROGRAMY DENNISONA

 • ARTETERAPIA - TERAPIA SZTUKĄ (GRUPOWA I INDYWIDUALNA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEG BIOFEEDBACK:

 

Co to właściwie jest EEGBiofeedback?

Jest to jeden z modułów biofeedbacku czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, pomagającego uzyskać samokontrolę nad funkcjami naszego organizmu. Biofeedback obejmuje różnorodne techniki treningowe i terapeutyczne, usprawniając funkcje ciała. Wykorzystuje systemy medyczne do pomiaru funkcji zaś sprzężenie zwrotne to nic innego jak zwrotna informacja do pacjenta czy funkcja jest poprawna czy nie. EEGBiofeedback wykorzystuje EEG czyli - zapis pracy mózgu.

Trening EEGBiofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

 • koncentracja uwagi,

 • opanowanie emocji,

 • usprawnienie procesów myślowych i szybka nauka,

 • pamięć,

 • twórczość,

 • sen


To tylko kilka przykładowych możliwości wykorzystania EEGBiofeedbacku.

EEGBiofeedback lub Neurofeedback (są to nazwy zamienne) wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności.

Np:

 • fale alfa w stanie relaksu, odprężenia,

 • środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego,

 • fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu

W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje niedobór fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). 

Profesjonalna medyczna metoda dla dzieci i młodzieży

 • z problemami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itp.)

 • z zaburzeniami zachowania (ADHD, ADD)

 • nadpobudliwością

 • utratą wiary w sukcesy

 • poprawa koncentracji uwagi, pamięci

 • pomaga poprawić wyniki szkolne

 • skutecznie pomaga walczyć ze stresem dzieciom i dorosłym

 • likwiduje napięcie emocjonalne u przedszkolaków z nadpobudliwością

 • od lat 4 jako profilaktyka problemów szkolnych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODA TOMATIS’A:

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek wręcz odwrotny. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Prof. Tomatisa położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich. 

Z terapii prof. Tomatisa korzysta wiele dzieci, młodzieży i dorosłych. Ta pedagogika słuchu przeznaczona jest m.in. dla:

 • dzieci z problemami szkolnymi,

 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi,

 • dzieci z dysleksją,

 • dzieci autystycznych,

 • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem,

 • osób dorosłych z zaburzeniami pamięci,

 • osób mających problemy związane z depresją i brakiem energii,

 • osób zawodowo pracujących głosem (lektorzy, aktorzy, śpiewacy, nauczyciele),

 • osób chcących doskonalić swój potencjał,

 • wszystkich, którzy uczą się bądź chcą się uczyć języków obcych,

 • dzieci z problemami szkolnymi,

 • dzieci z problemami koncentracji i uwagi,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODA JOHANSONA (METODA SŁUCHOWA):

 

Jej twórcą jest  dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog,  dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją  ( www.dyslexia-lab.dk ). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

 

Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:

 • małymi dziećmi ( od 3 r. ż),

 • z opóźnionym rozwojem mowy,

 • z dysleksją,

 • z ADHD,

 • z zaburzeniami koncentracji,

 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,

 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,

 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,

 • z osobami z porażeniem mózgowym,

 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,

 • z osobami z autyzmem.

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.
 

Pośród innych metod popularnych w Polsce, które proponują standardowy  program  terapii wyróżnia ją stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej.
 

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się ona  u dziecka w domu, jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z  innymi terapiami słuchowymi

IAS  jest  programem opierającym się na szczegółowej  diagnozie,  istotnych dla procesu uczenia się aspektów słyszenia i  uwagi słuchowej. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny  program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów  muzycznych. Program dźwiękowy   nagrywany jest  na  płyty CD.

Wystarczy 10  minut słuchania  w ciągu dnia w domu lub  szkole  przez słuchawki.

Postępy terapii  słuchu są kontrolowane co  4 do 8 tygodni ( zależnie od wieku), za każdym razem  dziecko otrzymuje  nową specjalnie dla niego przygotowana   płytę CD z programem terapeutycznym.

Cały program stymulacji  trwa 6-10 miesięcy. Terapia  kończy się  powoli poprzez zmniejszanie liczby dni  i czasu słuchania płyt.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność również dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, gdyż odbywa się  u dziecka w domu.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena  stosowana  jest w wielu  krajach na świecie,  cieszy się  uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.              W USA  terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii  jako   Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne  terapie  dźwiękiem w formie treningów słuchowych -  Metoda Tomatisa,  AIT (Auditory Integration Training),  Samonas Sound Therapy.

Stymulacja słuchowa  wg  dr Kjelda Johansena  poprawia  centralne przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli  u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy  z prawidłowym  różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego  wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).
 

Wiecej informacji na stronie www.johansen-ias.pl

 

 

Poradnia-Piaseczno.pl © 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone.